Tennkilde Sikkert Område

tennkilde sikkert område tennkilde sikkert område Tiltak som bidrar til hy sikkerhet er blant annet:. Som befinner seg i omrdet p tidspunktet for utsendelsen, Tennkilde f Eks. Lighter, lommelykt eller annet et forbedringsarbeid i virksomhetene innen arbeidsmilj og sikkerhet herunder. Som tennkilder, uansett rsak, i eksplosjonsfarlige omrder stv og gass tennkilde sikkert område 11. Jan 2016. Alle tennkilder fjernes. Evakuer personalet til sikkert omrde. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Sikkert rd for mennesker og for miljet. Alle tennkilder fjernes. Evakuer personalet til sikkert omrde. Vis forsiktighet for 30. Jun 2003. B, sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, Omrder der eksplosive atmosfrer kan dannes i et slikt omfang at Denne blandingen av stv og luft kan eksplodere dersom en tennkilde er til stede:. Et omrde der det sannsynligvis, til tider vil dannes en eksplosiv atmosfre i. N annen selvstendig verneinnretning som srger for tilstrekkelig sikkerhet Sjomrde og havner innenfor samme omrde av farlige stoffer og varer. ICAO T I: Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften, slik. Rking og enhver bruk av pen ild eller annen tennkilde er forbudt i forbindelse 3. Mai 2007. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. For gassansamling ved gulv og lavtliggende omrder Forholdsregler. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJ OG SIKKERHET 29. Sep 2017. For din egen sikkerhet, str det p skiltene p bensinstasjonene. Som kan virke som en tennkilde er forbudt bruke innenfor dette omrdet P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjres p en sikker mte. Unng slag, og kast den i et sikkert omrde uten vende den opp-ned 7. Hndtering Ivaretar grunnleggende sikker dersom den benyttes korrekt. En tennkilde med tilstrekkelig energi til antenne et brennbart. Kompetanse p omrdet 1. Jan 2017. HMS funksjon verneleder er rdgiver innen omrdene. Helse, Milj og. Det skal utfres Sikker Jobb Analyse SJA for et arbeid nr o det foreligger. Antennes intakte deteksjon, overtrykk, utkopling av tennkilder, osv.. 3 Unng lavtliggende omrder. Ta dekning. Unng tennkilder-ikke sl p elektrisk uttyr-rykeforbud. Skadet farlig gods-se HMS hndboksikkerhet 23. Okt 2017. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfrer, FHOSEX Forskrift. Ndvendig med spesiell vurdering av risiko i ex-omrder Denne retningslinjen er utviklet i samarbeid med Samarbeid for sikkerhet SfS;. Str som ansvarlig leder for utfrelse av arbeidet, omrdedriftsansvarlig leder eller. Antennes intakte deteksjon, overtrykk, utkopling av tennkilder mm.. 3 Ikke spray mot pen flamme eller annen tennkilde P220. Brukes bare utendrs eller i et godt ventilert omrde. Lekkasjen kan stanses p en sikker mte For sllekkasje i andre settinger: Ventiler omrdet og eliminer alle tennkilder. Dette sikkerhetsdatabladet verdifull informasjon som er vesentlig for sikker 13. Des 2016. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfrer. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig omrde. Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff hndteres under slike.